Makowice

Makowice, gm. Skoroszyce, pow. Nysa - Mogwitz, Breitenfeld 1936, Gem. Friedewalde, Kr. Neisse.

Mogwitz - Ko¶ciół, widok ogólny

Ko¶ciół, widok ogólny