Opracowanie Augusta von Doerra Szlachta Korony Czeskiej zawiera około 4700 nadań szlacheckich, rycerskich, wolnych panów, baronowskich, hrabiowskich i książęcych oraz listy herbowe w okresie od 1 maja 1527 roku do 31 grudnia 1811 roku. Zamieściłem tutaj także listę około 7 000 nazwisk w różnych konfiguracjach aby można było szybko sprawdzić, czy dane nadanie można znaleźć. Pewnie ktoś zapyta, dlaczego zamieszczam tutaj nadania szlachty czeskiej? Odpowiedź jest bardzo prosta, bowiem znaleźć w tym opracowaniu można nadania dotyczące kilkuset nazwisk szlachty śląskiej. Jest to kolejny przyczynek do lepszego poznania szlachty, która nie tak dawno zamieszkiwała tereny Śląska.

adelstand (77 kB)

wappenbrief (253 kB)

Wydawać by się mogło, że akt nadania to tylko jedna kartka i nic poza tym, chociaż i takie także się zdarzały. Ale przeważnie było to kilka lub kilkanaście stron z podaniem zasług i historią rodziny a także herbu jakiego będzie używać ta rodzina. Tak to też wygląda w wypadku aktu nadania dla rodziny wymienionej w tym spisie a mianowicie jest to nadanie rycerskie dla Gottfrieda Christiana von Greiff und Lindsay wydanego 7 kwietnia 1711 roku w Wiedniu. Dokument ten składa się z 16 stron plus dwa rysunki herbów a jest sygnowany autentycznym podpisem cesarza Józefa I Habsburga, który zmarł 6 dni po podpisaniu tego aktu. Zdjęcia tego aktu nadania otrzymałem od mojego znajomego pana Krystiana Nyczki, za co bardzo jemu dziękuję.

Akt nadania dla Gottfrieda von Greiff

01 m (68 kB)02 m (40 kB)