Na stronie tej zamieszczam 39 rysunków dawnych strojów zakonnych katolickich i świeckich, biskupich, kanoników, wikariuszy i alumnów pochodzących z opracowania z 1812 roku - Kloster und Stiftungen Schlesiens von ihrer Entstehung bis zur Zeit Ihrer Aushebung in November 1810.


Schließe Fenster