Rozmiar: 15909 bajtów

- 330 -

Wrocław, 1 maja 1226

Wawrzyniec, biskup wrocławski, nadaje dominikanom za zgodą swej kapituły kościół Św. Wojciecha we Wrocławiu z przyległym gruntem, zwalniając zarazem zakonników od obowiązków duszpasterstwa.

A
In nomine sancte trinitatis et individue unitatis amen. Nos Laurentius dei miseratione Wratislaviensis episcopus notum facimus tam presentibus quam futuris, quod | communi consilio et pari consensu fratrum canonicorum videlicet ecclesie beati Iohannis ecclesiam beati Adalberti in civitate sitam cum subiacente fundo | filiis nostris in Christo karissimis fratribus ordinis predicatorum contulimus, ut ibidem domino auxiliante in perpetuum moraturi verbo et exemplo populo nobis | subiecto profitiant ad salutem. Verum quia, ut ait apostolus, ubi spiritus ibi libertas, dignum et iustum et rationi visum est consentaneum, quod eos, | quos in fervore spiritus sancti ad diligendum concepimus, iam in ulnis nostris genitos uberibus lactemus libertatis. Volumus itaque dictam ecclesiam eorum | regimini subiectam ab omni sollicitudine cure spiritualis esse inmunem, nisi eisdem fratribus infirmos propter opus misericordie, cui insistunt, aliquando placuerit | visitare. Sepulturam vero, que amodo undecumque ibidem contigerit et alias oblationes privilegio securitatis coronamus, volentes ut nullus ibi de nostris sub | iectis aliquem habeat respectum, ut aliquam aliquando expetat portionem. Ad huius igitur robur libertatis [c] perpetuandum, quod interdum tinea | temporis labentis novit enervare, suprascriptam voluntatem sigillis nostro et capituli beati Iohannis communimus et secolorum seculis observandam transmisi | mus. Datum et factum in Wratislavia, anno ab incarnatione domini M°CO°XX°VI°, kalendis maii.


A’'
In nomine sancte trinitatis et individue unitatis amen. Nos Laurentius dei miseratione Wratislaviensis episcopus notum facimus tam | presentibus quam futuris, quod communi consilio et pari consensu fratrum canonicorum videlicet ecclesie beati Iohannis ecclesiam beati Adalberti in civi | tate sitam cum subiacente fundo miis nostris in Christo karissimis fratribus ordinis predicatorum contulimus, ut ibidem domino auxiliante in | perpetuum moraturi verbo et exemplo populo nobis subiecto proficiant ad salutem. Verum, quia, ut ait apostolus, ubi spiritus ibi liber | tas, dignum et iustum et rationi visum est consentaneum, quod eos, quos in fervore spiritus sancti ad diligendum concepimus, iam in ulnis nostris | genitos uberibus lactemus libertatis. Volumus itaque dictam ecclesiam eorum regimini subiectam ab omni sollicitudine cure | spiritualis esse inmunem, nisi eisdem fratribus infirmos propter opus misericordie, cui insistunt, aliquando placuerit visitare. Sepulturam vero, | que amodo undecumque ibidem contigerit et alias oblationes privilegio securitatis coronamus, volentes ut nullus ibi de nostris | subiectis aliquem habeat respectum, ut aliquam aliquando expetat portionem. Ad huius igitur robur libertatis perpetuandum, quod inter | dum tinea temporis labentis novit enervare, supra scriptam voluntatem sigillis nostro et capituli beati Iohannis communimus | et seculorum seculis observandam transmisimus. Datum et factum in Wratislavia anno ab incarnatione domini M°CC°XX°VI°, kalendis maii.

A. Oryg. pergaminowy dość dobrze zachowany, w paru miejscach splamiony przez rdzę względnie atramentem; ślady liniowania. Pismo wyraźne, kaligraficzne. Wymiary: szerokość 26,3 cm, wysokość 10,3 cm, zakładka 1,2 cm. Wrocław Archiwum Państwowe, sygn. rep. 57 nr 4*.
A'. Oryg. pergaminowy silnie zniszczony wskutek zetlenia atramentu i używania reagensów. Pismo miejscami zupełnie nieczytelne. Wymiary: szerokość 23,5 cm, wysokość 14,5 cm, zakładka 1,3 cm. Tamże, sygn. rep. 57 nr 5a*.
B. Kopia m r. 1720 „Memorabilia conventus sancti Adalberti... in unum conscripta". Tamże, sygn. rep. 135 D 30, pag. 7, według A; C. Kopia w kopiarzu Piotra Dirrpauera „Chronicon conventus ad St. Adalbertum" z r. 1737. Tamże, sygn. rep. 135 D 27, pag. 132, 178, według transumptu z r. 1539 22IV; D. Kopia z r. 1754 Aleksego Regenbauera. Tamże, sygn. rep. 135 D 26, fol. 6, według A; E. Kopia XVIII ? w. Wrocław Biblioteka Miejska (Uniwersytecka), sygn. R. 876, fol. 65; F. Kopia XVII w. Tamże, sygn. E. 2652, pag. 33.
Druk: a. Korn G., Breslauer UB. nr 6, według A; - regest: b. Regesten nr 309; c. Cod. dipl. Siles. cz. 2, I nr 81.
Literatura: 1. Blasel C., Gesch. v. Kirche u. Kloster St. Adalbert 7 ; 2. Schulte L., D. Siegel d. Bischofs Lorenz 272, 275; 3. tenże, D. Trebnitzer Urkunden d. Bischofs Lorenz 330; 4. Budkowa Z., Założenie klasztoru dominikanów w Krakowie, (Roczn. Krakows. 1926, XX 18 przyp. 6) ; 5. taż (Kwart. Histor. 1929, XLIII. 58 i przyp. 8); 6. Maetschke E., Aus Breslaus Frühzeit, 37 nn., 49; 7. Stein K; D. Siedlungsgeographie Breslaus b. 1253, (Beitrr. z. Gesch. d. Stadt Breslau 1935, I. 64 nn.) ; 8. tenże, D. Grosse King v. Breslau, Wrocław 1935, 9; 9. Gesch. Schlesiens hrgb. v. H. Aubin 344; 10. Schilling F., D. Ursprung d. Deutschtums 154, 221 przyp. 1018, 1492, 1519; 11. Silnicki T., Dzieje kościoła na Śląsku 363 przyp. 2, oraz literatura wyżej do nru 326.
Bliźniaczo podobny dyktat naszego aktu do dyktatu dokumentu biskupa Iwona dla dominikanów krakowskich wskazuje raczej na odbiorcę jako na autora obu przywilejów.


Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. KODEKS DYPLOMATYCZNY ŚLĄSKA - wydał Karol Maleczyński. Tom III obejmujący lata 1221 - 1227. Wrocław 1964, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów