Dokumenty

Na stronie tej zamieszczono 1300 regestów oraz 60 dokumentów miasta Brzegu i jego okolic ułożonych rosnąco datami, aby można było szybciej poszukać interesujący nas dokument. W związku z przyjętymi przed latami przeze mnie zasadami, zarówno dokumenty jak i regesty kończą się na roku 1500.