Pan Eugeniusz Braniewski z Lwówka Śląskiego jest pasjonatem historii Śląska a w szczególności jego średniowiecznych dokumentów, które pozwalają wejść głębiej w powstawanie poszczególnych miejscowości, rozwoju miast czy nawet życia poszczególnych rodzin, czy stosunków pomiędzy panującymi. Cieszę się, że nie jestem sam w poznawaniu takiej właśnie historii, że są jeszcze ludzie, którzy wspomagają moją pasję. Dlatego, kiedy Eugeniusz Braniewski zwrócił się do mnie z prośbą, czy na moim portalu, mógłbym zamieszczać opracowane przez niego dokumenty, chętnie się zgodziłem, choć przyznam, że wymaga to ode mnie dodatkowej pracy, ponieważ otrzymuję jedynie "surowe" dokumenty, które z kolei muszę przetworzyć w "Pajączku" na strony www. Ale wydaje mi się, że korzyść jest obopólna, bo na moim portalu można odnaleźć coraz więcej interesujących dokumentów, do wykorzystania przez osoby interesujące się historią swojego miejsca zamieszkania czy okolicy.
Na tej stronie znajdują się dokumenty z opracowania Colmara Grünhagena i Hermanna Markgrafa "Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter" wydanego w Lipsku w 1881 roku. W miarę nadsyłania kolejnych dokumentów, ich zbiór będzie się systematycznie powiększał.