Ilustrowana Topografia Śląska z lat 1744-1768

Z rękopisów inżyniera porucznika F.B. Wernhera pozostało dotąd pomimo strat wojennych 5 tomów Topografii Śląska, zawierających 2742 strony własnoręcznego pisma i 1183 jego kolorowanych akwarelą rysunków piórkiem, z czego 1041 dotyczyły Śląska w obecnych granicach.
F.B. Wernher urodził się w 1688 r. we wsi Topola, własności cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego. Dzięki nim mógł uczęszczać do szkoły średniej w Nysie, której jednak nie skończył gdyż wrodzona pasja do podróży, przygód i rysowania pociągnęła go w świat. Wśród wędrówek po kraju i wśród tworzenia umiłowanej Topografii Śląska (między 1744 a 1758, a kopii głównie między 1762 i 1768 r.) - dożył 90 r. życia. W 70-tym ożenił się powtórnie, zmarł ok. 1778 r. zupełnie zapomniany.
Jego rysunki są barwną historią obiektów, których nierzadko już nie ma, a wiele z nich zostało przebudowanych.
Na stronie tej po raz pierwszy ukazane są wszystkie rysunki Wernhera, które po oczyszczeniu oddają charakter tamtej epoki.
Określenia miejscowości oraz opisy obiektów opracowano na podstawie "Materiałów ikonograficznych do urbanistyki i architektury w zachowanych tomach "Topografii" F.B. Wernhera" W. Kalinowskiego i S. Trawkowskiego, z moimi poprawkami.