Legenda o św. Jadwidze śląskiej

Obrazowa legenda o św. Jadwidze śląskiej z oryginalnymi ilustracjami z 1353 roku,
zaczerpniętymi z wydanej w Lipsku w 1846 roku "Die Bilder der Hedwigslegende".
Opis poszczególnych ilustracji można przeczytać w znajdującym się na portalu
wydaniu krakowskim z 1880 roku.

nr 01 nr 02 nr 03 nr 04
nr 05 nr 06 nr 07 nr 08
nr 09 nr 10 nr 11 nr 12
nr 13 nr 14 nr 15 nr 16
nr 17 nr 18 nr 19 nr 20
nr 21 nr 22 nr 23 nr 24
nr 25 nr 26 nr 27 nr 28
nr 29 nr 30 nr 31 nr 32
nr 33 nr 34 nr 35 nr 36
nr 37 nr 38 nr 39 nr 40
nr 41 nr 42 nr 43 nr 44
nr 45 nr 46 nr 47 nr 48
nr 49 nr 50 nr 51 nr 52
nr 53 nr 54 nr 55 nr 56
nr 57 nr 58 nr 59 nr 60