Rozmiar: 15909 bajtów

- 148 -

1211.

Henryk Brodaty, książę śląski, nadaje stołowi biskupiemu wrocławskiemu daninę stan z Otmuchowa, pobieraną przez poprzedników wystawcy, a to w wysokości 60 donic biskupich lub 80 targowych.

Notum sit presentibus et futuris, quod, ego Henricus dei gratia et beati Johannis Slesie dux contuli ad honorem dei et beati Johannis pensionem, que dicitur stan in Otomuchoue sexaginta episcopalium urnarum vel octoginta forensium mense episcopali usibus eius in perpetuum profuturam. Cum itaque progenitores mei pensionem illam ad utilitatem suam semper acceperint, ego eam in remissionem peccatorum meorum relaxo. Et ne filii mei vel posteritas eorum eam ab ecclesia alienare presumant, sigillo meo presentem cartam confirmo. Actum ab incarnacione domini anno M0CC undecimo.

A. Oryg. zaginiony.
B. Kopia XIV w. w Liber Niger. Wrocław Archiwum Archidiecezjalne, fol. 388, według A; C. Kopia z r. 1522. Wrocław Archiwum Państwowe, sygn. rep. 135 D 1 b, fol. 356v, według A.
Druk: a. Heyne J., Gesch. d. Bistums Breslau I. 230 przyp. 2, według B; - regest: b. Regesten nr 141; c. Cod. dipl. Siles. cz. 2, I. nr 50.
Literatura: 1. Kopietz, D. Pfarr- u. Collegiatkirche v. St. Nicolaus in Ottmachau; (Ztschr. f. Gesch. Schles. 1890, XXIV. 163); 2. Balzer O., Walka o tron krakowski 52; 3. Schulte L., Beitrr. z. Gesch. d. ältesten deut. Besiedlung Schlesiens 306; 4. tenże, D. Siegel d. Bischofs Lorenz 271; 5. tenże, Kostenbluth 223, 229; 6. Randt E., D. Aussetzungsurkunde v. Nieder-Frauenwaldau, (Ztschr. f. Gesch. Schles. 1924, LVIII. 127 przyp. 3); 7. Appelt H., D. Echtheit d. Trebnitzer Gründungsurkunden 32.
Autentyczność dokumentu podejrzewał wydawca Regestów Śląskich, a Schulte L. (3, str. 306; 5, str. 223) uważał go za podrobiony. Appelt H. (7, str. 32 przyp.) nie wypowiada się w tej sprawie ostatecznie. Wydawca Cod. dipl. Siles, cz. 2, I nr 50 objaśnienia, oświadcza się stanowczo za autentycznością treści dokumentu. Wobec braku oryginału, z braku kryteriów zewnętrznych, idąc za tym ostatnim przyjąć wypadnie na razie autentyczność aktu.


Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. KODEKS DYPLOMATYCZNY ŚLĄSKA - wydał Karol Maleczyński i Anna Skowrońska. Tom II obejmujący lata 1205 - 1220. Wrocław 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów