Rozmiar: 15909 bajtów

- 823 -

1300, sierpień 30, Wrocław.

III Kal. Septembris

Jan bp wrocławski zatwierdza darowiznę 6 łanów oraz 1/2 morgi ziemi w Krzelkowie (Kelchowo) przez Ulricha mieszczanina wrocławskiego i jego żonę Judytę ¶więtosławowi opatowi kl. NMP Na Piasku we Wrocławiu.

Or. łac., perg. 351 x 202 + 30.
Sznury bordowo-żółte po pieczęci.
Wr., Rep. 55 nr 15.
SR 2608.


Uniwersytet Wrocławski, Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Katalog dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych Dolnego ¦l±ska, t. I (do 1300 r.). Opracował Roman Stelmach. Wrocław 1991.Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów