Legenda obrazowa


o świętej Jadwidze księżnie szlązkiej


według rękopisu z r. 1353 przedstawiona i z późniejszemi tej treści obrazami porównana

Kraków 1880
Obraz 56
Legenda o św. Jadwidze śląskiej Petera Freytaga z 1451 r.
Tu w mieście Witerbo w dniu kanonizacyi Śtej Jadwigi znalezione zostają w niezliczonej ilości ryby w pewnem jeziorze, gdzie nigdy przedtem nie były widziane.

I ten obraz dalszych objaśnień nie wymaga. Dodać tylko potrzeba z treści samej legendy, że ponieważ kanonizacya Śtej Jadwigi wypadała w dzień postny, a ryb w okolicy wcale nie było, znalezienie ich zatem w jakiejś niewielkiej sadzawce (bo tak owo jezioro w legendzie jest nazwane) jak było zdarzeniem niezwykłym, tak wielce zgromadzonej ludności przyjemnym.
Sieć użyta do połowu nie ma wcale matni. Łódź, jeśli dobrze narysowana, cokolwiek odmienna od dzisiejszych. Ubiór rybaków wieśniaczy nic szczególnego nie przedstawia.
Tak samo wygląda obraz niniejszy i w Hornigowskim rękopisie, drzeworytnik zaś w roku 1504 wedle swojej fantazyi go narysował.Zamknij dokument