[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


2010 - 2011
[Rozmiar: 27205 bajtów] [Rozmiar: 23786 bajtów]
Klasa 1 a Klasa I b
[Rozmiar: 23105 bajtów] [Rozmiar: 24121 bajtów]
Klasa II a Klasa II b
[Rozmiar: 23543 bajtów] [Rozmiar: 25175 bajtów]
Klasa III a Klasa III b
[Rozmiar: 22826 bajtów] [Rozmiar: 22558 bajtów]
Klasa IV a Klasa IV b
[Rozmiar: 22965 bajtów]
Klasa IV c
[Rozmiar: 23153 bajtów] [Rozmiar: 22100 bajtów]
Klasa V a Klasa V b
[Rozmiar: 22273 bajtów] [Rozmiar: 23172 bajtów]
Klasa VI a Klasa VI b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat