[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


2008 - 2009
[Rozmiar: 24263 bajtów] [Rozmiar: 24123 bajtów]
Klasa I a Klasa I a
[Rozmiar: 25530 bajtów] [Rozmiar: 23791 bajtów]
Klasa I b Klasa I b
[Rozmiar: 24857 bajtów] [Rozmiar: 24879 bajtów]
Klasa II a Klasa II a
[Rozmiar: 22524 bajtów]
Klasa II a
[Rozmiar: 27340 bajtów] [Rozmiar: 26092 bajtów]
Klasa II b Klasa II b
[Rozmiar: 25841 bajtów]
Klasa II c
[Rozmiar: 24263 bajtów]
Klasa III a
[Rozmiar: 23575 bajtów] [Rozmiar: 23622 bajtów]
Klasa III b Klasa III b
[Rozmiar: 24395 bajtów] [Rozmiar: 22525 bajtów]
Klasa IV a Klasa IV a
[Rozmiar: 24720 bajtów] [Rozmiar: 24605 bajtów]
Klasa IV b Klasa IV b
[Rozmiar: 26861 bajtów]
Klasa V a
[Rozmiar: 26238 bajtów] [Rozmiar: 24837 bajtów]
Klasa V b Klasa V b
[Rozmiar: 24842 bajtów] [Rozmiar: 23690 bajtów]
Klasa VI a Klasa VI a
[Rozmiar: 24363 bajtów] [Rozmiar: 23247 bajtów]
Klasa VI b Klasa VI b
[Rozmiar: 24205 bajtów] [Rozmiar: 23166 bajtów]
Klasa VI c Klasa VI c


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat