[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


2007 - 2008
[Rozmiar: 32180 bajtów] [Rozmiar: 43030 bajtów]
Klasa I a Klasa I b
[Rozmiar: 41751 bajtów]
Klasa I c


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat