[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


2006 - 2007
[Rozmiar: 29065 bajtów] [Rozmiar: 22290 bajtów]
Klasa I a Klasa I b
[Rozmiar: 27895 bajtów] [Rozmiar: 22028 bajtów]
Klasa III a Klasa III b
[Rozmiar: 22290 bajtów]
Klasa VI b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat