[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


2005 - 2006
[Rozmiar: 25774 bajtów]
Klasa I a
[Rozmiar: 29065 bajtów] [Rozmiar: 43081 bajtów]
Klasa III a Klasa III b
[Rozmiar: 43081 bajtów]
Klasa III c
[Rozmiar: 23255 bajtów]
Klasa V b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat