[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


2004 - 2005
[Rozmiar: 33707 bajtów] [Rozmiar: 29860 bajtów]
Klasa I a Klasa I a
[Rozmiar: 23425 bajtów] [Rozmiar: 23407 bajtów]
Klasa I b Klasa I b
[Rozmiar: 29065 bajtów] [Rozmiar: 42487 bajtów]
Klasa II a Klasa II b
[Rozmiar: 42487 bajtów]
Klasa II c


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat