[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


2003 - 2004
[Rozmiar: 29065 bajtów] [Rozmiar: 39947 bajtów]
Klasa I a Klasa I b
[Rozmiar: 41744 bajtów]
Klasa I c
[Rozmiar: 26630 bajtów]
Klasa III a
[Rozmiar: 23833 bajtów] [Rozmiar: 20399 bajtów]
Klasa III c Klasa III c
[Rozmiar: 20092 bajtów]
Klasa III c


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat