[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


2002 - 2003
[Rozmiar: 22233 bajtów]
Klasa I a
[Rozmiar: 31551 bajtów] [Rozmiar: 31426 bajtów]
Klasa II a Klasa II a
[Rozmiar: 22391 bajtów] [Rozmiar: 22732 bajtów]
Klasa II c Klasa II c
[Rozmiar: 29065 bajtów] [Rozmiar: 37977 bajtów]
Klasa III a Klasa III a
[Rozmiar: 38468 bajtów] [Rozmiar: 29065 bajtów]
Klasa III b Klasa III c


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat