[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


2001 - 2002
[Rozmiar: 31081 bajtów] [Rozmiar: 28833 bajtów]
Klasa I a Klasa I a
[Rozmiar: 29065 bajtów] [Rozmiar: 38301 bajtów]
Klasa I b Klasa I c
[Rozmiar: 22543 bajtów] [Rozmiar: 21163 bajtów]
Klasa I c Klasa I c
[Rozmiar: 29065 bajtów] [Rozmiar: 41715 bajtów]
Klasa II a Klasa II a
[Rozmiar: 40277 bajtów] [Rozmiar: 29065 bajtów]
Klasa II b Klasa II c


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat