[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 2000 - 2001
[Rozmiar: 29609 bajtów] [Rozmiar: 40543 bajtów]
Klasa I a Klasa I b
[Rozmiar: 40543 bajtów] [Rozmiar: 40368 bajtów]
Klasa I c Klasa I c
[Rozmiar: 32054 bajtów] [Rozmiar: 29609 bajtów]
Klasa III a Klasa III b
[Rozmiar: 21573 bajtów] [Rozmiar: 22921 bajtów]
Klasa III c Klasa III c
[Rozmiar: 29609 bajtów]
Klasa VI b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat