[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1999 - 2000
[Rozmiar: 25330 bajtów] [Rozmiar: 23888 bajtów]
Klasa I a - pasowanie Klasa I a
[Rozmiar: 22579 bajtów] [Rozmiar: 25129 bajtów]
Klasa II a Klasa II a
[Rozmiar: 22152 bajtów]
Klasa II c
[Rozmiar: 41045 bajtów]
Klasa III b
[Rozmiar: 29609 bajtów] [Rozmiar: 41045 bajtów]
Klasa III c Klasa III c
[Rozmiar: 22306 bajtów]
Klasa IV b
[Rozmiar: 29609 bajtów]
Klasa VI c
[Rozmiar: 27541 bajtów]
Klasa VIII a


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat