[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1998 - 1999
[Rozmiar: 21502 bajtów]
Klasa I a
[Rozmiar: 36379 bajtów] [Rozmiar: 39191 bajtów]
Klasa I b Klasa I b
[Rozmiar: 20005 bajtów] [Rozmiar: 21478 bajtów]
Klasa I c Klasa I c
[Rozmiar: 21644 bajtów]
Klasa I c
[Rozmiar: 39191 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 36379 bajtów]
Klasa II c
[Rozmiar: 23010 bajtów]
Klasa III b
[Rozmiar: 21907 bajtów]
Klasa VI b
[Rozmiar: 13019 bajtów]
Klasa VIII b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat