[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1997 - 1998
[Rozmiar: 39191 bajtów]
Klasa I b
[Rozmiar: 36379 bajtów] [Rozmiar: 39191 bajtów]
Klasa I c Klasa I c
[Rozmiar: 39191 bajtów]
Klasa I c
[Rozmiar: 36379 bajtów] [Rozmiar: 39191 bajtów]
Klasa I d Klasa I d
[Rozmiar: 21631 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 39191 bajtów]
Klasa III b
[Rozmiar: 41569 bajtów] [Rozmiar: 21241 bajtów]
Klasa III c Klasa III c
[Rozmiar: 39191 bajtów] [Rozmiar: 39191 bajtów]
Klasa VI a Klasa VI b
[Rozmiar: 38764 bajtów] [Rozmiar: 36963 bajtów]
Klasa VII a Klasa VII b
[Rozmiar: 37830 bajtów] [Rozmiar: 35752 bajtów]
Klasa VII d Klasa VIII b
[Rozmiar: 35728 bajtów]
Klasa VIII c


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat