[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1996 - 1997
[Rozmiar: 25289 bajtów] [Rozmiar: 20259 bajtów]
Klasa I a Klasa I b
[Rozmiar: 22530 bajtów] [Rozmiar: 25442 bajtów]
Klasa I a - ĥlubowanie Klasa I a - z rodzicami
[Rozmiar: 42805 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 22015 bajtów]
Klasa II c
[Rozmiar: 42805 bajtów]
Klasa III b
[Rozmiar: 42805 bajtów] [Rozmiar: 42805 bajtów]
Klasa III c Klasa III c
[Rozmiar: 42805 bajtów]
Klasa V b
[Rozmiar: 17197 bajtów]
Klasa VI b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat