[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1995 - 1996
[Rozmiar: 40302 bajtów]
Klasa I b
[Rozmiar: 22312 bajtów] [Rozmiar: 39408 bajtów]
Klasa I c Klasa I d
[Rozmiar: 40302 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 39408 bajtów]
Klasa III a
[Rozmiar: 40302 bajtów] [Rozmiar: 40836 bajtów]
Klasa IV a Klasa IV b
[Rozmiar: 39021 bajtów]
Klasa V b
[Rozmiar: 37392 bajtów] [Rozmiar: 39000 bajtów]
Klasa VI c Klasa VII a
[Rozmiar: 37269 bajtów] [Rozmiar: 37886 bajtów]
Klasa VIII a Klasa VIII b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat