[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1994 - 1995
[Rozmiar: 38921 bajtów]
Klasa I b
[Rozmiar: 38764 bajtów] [Rozmiar: 21625 bajtów]
Klasa II a Klasa II c
[Rozmiar: 17446 bajtów]
Klasa III a i c
[Rozmiar: 38921 bajtów]
Klasa III b
[Rozmiar: 38764 bajtów] [Rozmiar: 38921 bajtów]
Klasa IV a Klasa VIII c


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat