[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1993 - 1994
[Rozmiar: 19184 bajtów] [Rozmiar: 26091 bajtów]
Pasowanie na ucznia Klasa 1 d
[Rozmiar: 40869 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 40869 bajtów]
Klasa III b
[Rozmiar: 42462 bajtów]
Klasa IV c
[Rozmiar: 22952 bajtów]
Klasa VI a
[Rozmiar: 40869 bajtów] [Rozmiar: 34369 bajtów]
Klasa VII b Klasa VII c


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat