[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1992 - 1993
[Rozmiar: 31107 bajtów] [Rozmiar: 38983 bajtów]
Klasa I a Klasa I b
[Rozmiar: 21679 bajtów]
Klasa I c
[Rozmiar: 38983 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 24720 bajtów]
Klasa IV
[Rozmiar: 38983 bajtów]
Klasa VI c
[Rozmiar: 38983 bajtów] [Rozmiar: 38983 bajtów]
Klasa VIII b Klasa VIII c


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat