[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1991 - 1992
[Rozmiar: 29609 bajtów]
Klasa I b
[Rozmiar: 24873 bajtów]
Klasa I d
[Rozmiar: 29609 bajtów] [Rozmiar: 41746 bajtów]
Klasa III a Klasa III b
[Rozmiar: 37789 bajtów]
Klasa V c
[Rozmiar: 29609 bajtów]
Klasa VII a
[Rozmiar: 21876 bajtów]
Klasa VIII


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat