[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1990 - 1991
[Rozmiar: 25435 bajtów]
Klasa I d
[Rozmiar: 29609 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 23399 bajtów]
Klasa II c
[Rozmiar: 29609 bajtów]
Klasa III b
[Rozmiar: 30230 bajtów]
Klasa VI b
[Rozmiar: 22055 bajtów]
Klasa VII
[Rozmiar: 23643 bajtów] [Rozmiar: 31084 bajtów]
Klasa VIII a Klasa VIII b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat