[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1989 - 1990
[Rozmiar: 22348 bajtów]
Zerówka
[Rozmiar: 31705 bajtów] [Rozmiar: 22348 bajtów]
Klasa I a Klasa I b
[Rozmiar: 22348 bajtów]
Klasa I b
[Rozmiar: 22348 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 17864 bajtów]
Klasa III a
[Rozmiar: 22348 bajtów]
Klasa IV b
[Rozmiar: 20487 bajtów]
Klasa V b
[Rozmiar: 30166 bajtów]
Klasa VI a
[Rozmiar: 17785 bajtów] [Rozmiar: 24406 bajtów]
Klasa VII a Klasa VII b
[Rozmiar: 24195 bajtów] [Rozmiar: 22350 bajtów]
Klasa VIII Klasa VIII b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat