[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1988 - 1989
[Rozmiar: 30856 bajtów]
Klasa I b
[Rozmiar: 30856 bajtów]
Klasa III b
[Rozmiar: 30856 bajtów] [Rozmiar: 20462 bajtów]
Klasa IV a Klasa IV b
[Rozmiar: 36329 bajtów] [Rozmiar: 23233 bajtów]
Klasa V a Klasa V b
[Rozmiar: 18918 bajtów] [Rozmiar: 24579 bajtów]
Klasa VI a Klasa VI b
[Rozmiar: 24446 bajtów] [Rozmiar: 30784 bajtów]
Klasa VII b Klasa VIII a
[Rozmiar: 32827 bajtów] [Rozmiar: 16861 bajtów]
Klasa VIII Klasa VIII b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat