[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1987 - 1988
[Rozmiar: 21524 bajtów]
Klasa I a
[Rozmiar: 33484 bajtów] [Rozmiar: 38271 bajtów]
Klasa V b Klasa V b
[Rozmiar: 14898 bajtów]
Klasa VII b
[Rozmiar: 23238 bajtów]
Klasa VIII komers


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat