[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1986 - 1987
[Rozmiar: 29609 bajtów] [Rozmiar: 33504 bajtów]
Klasa II a Klasa II b
[Rozmiar: 24725 bajtów]
Klasa IV b
[Rozmiar: 23974 bajtów] [Rozmiar: 31054 bajtów]
Klasa V b Klasa VI a
[Rozmiar: 23238 bajtów]
Klasa VII
[Rozmiar: 18919 bajtów]
Klasa VIII a


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat