[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1985 - 1986
[Rozmiar: 29609 bajtów] [Rozmiar: 24430 bajtów]
Klasa I a Klasa I b
[Rozmiar: 11541 bajtów] [Rozmiar: 22531 bajtów]
Klasa I b Klasa I a i b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat