[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1984 - 1985
[Rozmiar: 31101 bajtów] [Rozmiar: 23083 bajtów]
Klasa I a Klasa I
[Rozmiar: 19251 bajtów]
Klasa II a
[Rozmiar: 24102 bajtów] [Rozmiar: 30955 bajtów]
Klasa III b Klasa IV a
[Rozmiar: 24788 bajtów]
Klasa V
[Rozmiar: 31201 bajtów]
Klasa VI a Klasa VI b
[Rozmiar: 22092 bajtów] [Rozmiar: 29477 bajtów]
Klasa VIII a Klasa VIII b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat