[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1983 - 1984
[Rozmiar: 11794 bajtów]
Zerówka
[Rozmiar: 19688 bajtów]
Klasa I a
[Rozmiar: 19642 bajtów] [Rozmiar: 19642 bajtów]
Klasa I b Klasa I b
[Rozmiar: 26260 bajtów] [Rozmiar: 33002 bajtów]
Klasa I b Klasa I b
[Rozmiar: 24132 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 33916 bajtów] [Rozmiar: 16474 bajtów]
Klasa III a Klasa III b
[Rozmiar: 28571 bajtów]
Klasa IV b
[Rozmiar: 19229 bajtów] [Rozmiar: 30158 bajtów]
Klasa V a Klasa V b
[Rozmiar: 20607 bajtów] [Rozmiar: 31114 bajtów]
Klasa VII a Klasa VII b
[Rozmiar: 20607 bajtów]
Klasa VIII a


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat