[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1982 - 1983
[Rozmiar: 21574 bajtów]
Klasa I b
[Rozmiar: 17114 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 17660 bajtów]
Klasa IV a
[Rozmiar: 21574 bajtów]
Klasa V b
[Rozmiar: 21574 bajtów]
Klasa VI b
[Rozmiar: 21574 bajtów]
Klasa VII a
[Rozmiar: 21574 bajtów]
Klasa VIII a


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat