[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1981 - 1982
[Rozmiar: 15890 bajtów]
Klasa I b
[Rozmiar: 23607 bajtów]
Klasa V a
[Rozmiar: 23607 bajtów] [Rozmiar: 30689 bajtów]
Klasa VI a Klasa VI b
[Rozmiar: 23607 bajtów]
Klasa VII a
[Rozmiar: 23020 bajtów] [Rozmiar: 23444 bajtów]
Klasa VIII a Klasa VIII b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat