[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1980 - 1981
[Rozmiar: 14508 bajtów]
Klasa I a
[Rozmiar: 30590 bajtów]
Klasa II a
[Rozmiar: 23414 bajtów]
Klasa IV
[Rozmiar: 23414 bajtów]
Klasa V a
[Rozmiar: 23414 bajtów] [Rozmiar: 28086 bajtów]
Klasa VI a Klasa VI b
[Rozmiar: 23692 bajtów] [Rozmiar: 21678 bajtów]
Klasa VII a Klasa VII b
[Rozmiar: 24462 bajtów] [Rozmiar: 26179 bajtów]
Klasa VIII b Spotkanie po latach


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat