[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1979 - 1980
[Rozmiar: 20571 bajtów]
Klasa I a
[Rozmiar: 22689 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 23826 bajtów]
Klasa III a
[Rozmiar: 23826 bajtów]
Klasa IV a
[Rozmiar: 23826 bajtów]
Klasa V a
[Rozmiar: 22037 bajtów] [Rozmiar: 25228 bajtów]
Klasa VI a Klasa VI b
[Rozmiar: 23000 bajtów]
Klasa VII b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat