[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1977 - 1978
[Rozmiar: 23067 bajtów]
Klasa I a
[Rozmiar: 23067 bajtów] [Rozmiar: 33257 bajtów]
Klasa II a Klasa II b
[Rozmiar: 23067 bajtów]
Klasa III a
[Rozmiar: 22959 bajtów] [Rozmiar: 26546 bajtów]
Klasa IV a Klasa IV b
[Rozmiar: 30464 bajtów] [Rozmiar: 25647 bajtów]
Klasa V a Klasa V b
[Rozmiar: 20794 bajtów]
Klasa VI b
[Rozmiar: 29236 bajtów]
Klasa VII b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat