[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1974 - 1975
[Rozmiar: 22068 bajtów]
Klasa I b
[Rozmiar: 24933 bajtów]
Klasa II b
[Rozmiar: 19000 bajtów]
Klasa V b
[Rozmiar: 23641 bajtów] [Rozmiar: 19010 bajtów]
Klasa VI a Klasa VI b
[Rozmiar: 25728 bajtów]
Klasa VI wycieczka do Warszawy
[Rozmiar: 27237 bajtów]
Klasa VII a
[Rozmiar: 27844 bajtów] [Rozmiar: 26693 bajtów]
Klasa VII b Klasa VII c
[Rozmiar: 19534 bajtów] [Rozmiar: 19073 bajtów]
Klasa VIII a Spotkanie po 25 latach
[Rozmiar: 25218 bajtów]
Klasa VIII b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat