[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1973 - 1974
[Rozmiar: 20587 bajtów] [Rozmiar: 26699 bajtów]
Klasa VIII a Spotaknie po 25 latach
[Rozmiar: 22810 bajtów] [Rozmiar: 29598 bajtów]
Klasa VIII b Klasa VIII b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat