[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1972 - 1973
[Rozmiar: 29657 bajtów]
Klasa I
[Rozmiar: 19337 bajtów]
Klasa III b
[Rozmiar: 19599 bajtów]
Klasa IV b
[Rozmiar: 17862 bajtów]
Klasa V a
[Rozmiar: 17771 bajtów]
Klasa VI a
[Rozmiar: 23936 bajtów]
Klasa VI c
[Rozmiar: 24269 bajtów] [Rozmiar: 19376 bajtów]
Klasa VII a Klasa VII b
[Rozmiar: 28489 bajtów]
Klasa VIII b


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat