[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1971 - 1972
[Rozmiar: 17963 bajtów] [Rozmiar: 25355 bajtów]
Klasa I a Klasa I b
[Rozmiar: 24913 bajtów]
Klasa VIII


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat