[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1970 - 1971
[Rozmiar: 23784 bajtów] [Rozmiar: 25566 bajtów]
Klasa IV c Klasa VIII


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat