[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1969 - 1970
[Rozmiar: 24054 bajtów]
Klasa I c
[Rozmiar: 24054 bajtów]
Klasa IV a


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat