[Rozmiar: 5953 bajtów] Publiczna Szko³a Podstawowa nr 24 w Opolu-Groszowicach


Rocznik 1968 - 1969
[Rozmiar: 19831 bajtów]
Klasa I a
[Rozmiar: 24580 bajtów]
Klasa V b
[Rozmiar: 19588 bajtów] [Rozmiar: 18003 bajtów]
Klasa VI b Klasa VI c
[Rozmiar: 33112 bajtów]
Klasa VIII


PSP nr 24 strona g³ówna               Zamknij          WiD 2006 Groszowice na przestrzeni lat